Liang He Qing - Lineage Tree

Wong Fei Hong

Yang Cheng Fu

Lam Sai Wing

Yang Ching Feng

Liu Jian Quan

Liang He Qing

Song Sao Bo