Cheng Man Ching - Nigel Sutton Lineage Tree

Cheng Man Ching

Chen Yuhe

Yue Shu Ting

Wu Guo Zhong

Tang Ching Ngee

Tang Ching Ngee

Lu Tong Bao

Lee Bei Lei

Wong Fung Tong

Koh Ah Tee

Nigel Sutton

Wu Chiang Hsing

Xuan Jian Xu

Ho Ah San

Lau Kim Hong

Zhou Mu Tu

Nigel Sutton

Zhong Chen Li

Nigel Sutton

Koh Ah Tee

Nigel Sutton