Master Yang Ching Feng (Master Liang’s teacher)

Kwai Tai Chi

[mejsvideo src=”https://www.zhong-ding-centre.com/wp-content/uploads/2013/08yangchingfeng/yang-ching-feng-kwai.mp4″]